Senin, 02 Februari 2015

Stronghold Crusader 2 Full Version


Sahabat Pajjaiang, masih ingat game PC jadul Stronghold Crusader?
Nih game RTS (Real Time Strategy) yang sempat booming sekitar tahun 2000an, Dan, setelah 14 tahun berjalan akhirnya muncul sequelnya dari Fire Flies Studio yakni Stronghold Crusader 2.
Tapi mungkin ada yang bilang kan Stronghold 2, Stronghold Legend sudah ada, bahkan Stronghold 3 sudah lama ada?
Memang, tapi Stronghold 2, Legend dan 3 itu tanpa "Crusader" kan?
Walaupun gameplay-nya hampir sama, tapi tetap terdapat beberapa perbedaan mendasar. Terutama naratornya, klo ga ada duit untuk membangun atau membeli pasukan dia ngomong "not enough gold my lord", "not enough goooold", nyengir saya klo sudah ngomong dengan nada memelas gitu.
Di Stronghold Crusader 2 ini, grafik dan Enginenya sudah meningkat signifikan, walaupun begitu gameplaynya tidak jauh beda dengan Stronghold Crusader pertama.

Teruuussss...? ya.. download aja, lalu maen sampe puas....
Minimal spesifikasi, yang penting Core2Duo dengan Kartu Grafik 512Mb, klo bisa sih 1Gb, masa hari gini masih pake VGA 512Mb??? ga jaman,
Disini ada 2 cara download, via Direct Download (Zippyshare) dan pake Torrent, jadi install software Torrentnya (uTorrent atau Bittorrent) dulu baru download dari Link Torrent dibawah.Download Via Zippyshare (2,34Gb, 200Mb/part)
Part1 - Part2 - Part3 - Part4 - Part5 - Part6 - Part7 - Part8 - Part9
Part10 - Part11 - Part12 - Part13
Crack Only
(zip pass : www.descargasesc.net)

 Click untuk MEMBUKTIKAN..!!!

Minggu, 01 Februari 2015

AL-QURAN dan Terjemahan MP3

KISAH tentang AL-QURAN dalam AL-QURAN.

Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat[7:204].

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman [10:57]. (Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran [14:52].
Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah [20:2]. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? [54:32]. Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim. [29:49]
Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. [39:27] Dan Sesungguhnya telah Kami buat dalam Al Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan Sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka." [30:58]

Sesungguhnya Kami MUDAHKAN Al Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. [44:58] Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. [16:64]

Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. [59:21] Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentulah Al Quran itulah dia). Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat empat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. [13:31]

Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu (ajakanmu) itu maka ketahuilah, sesungguhnya Al Quran itu diturunkan dengan ILMU Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri (kepada Allah)? [11:14]
Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu...[19:97]

Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. [3:7] ....maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik...[20:1]
Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam Menyampaikan (Al-Quran)." Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat. [6:90]

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dansesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya[15:9]. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu.[40:34] (Yaitu) orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan (bagi mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. [40:35]

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.[QS. 42:52]


2. Al-Baqarah
3. Ali-Imran
4. An-Nisaa'
5. Al-Maa'idah
6. Al-An'aam
7. Al-A'raaf
8. Al-Anfaal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Huud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa'
18. Al-Kahfi
19. Maryam
20. Thaahaa
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minuun
24. An-Nur
25. Al-Furqaan
26. Asy-Syuaraa
27. An-Naml
28. Al-Qashash
29. Al-'Ankabuut
30. Ar-Ruum
31. Luqman
32. As-Sajadah
33. Al-Ahzab
34. Saba'
35. Faathir
36. Yaasin
37. Ash-Shaffaat
38. Shaad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Fushshilat
42. Asy-Syuura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhaan
45. Al-Jaatsiyah
46. Al-Ahqaaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujuraat
50. Qaaf
51. Adz-Dzaariyat
52. Ath-Thuur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadiid
58. Al-Mujaadilah
59. Al-Hasyr
60. Al-Mumtahanah
61. Ash-Shaff
62. Al-Jumuah
63. Al-Munaafiquun
64. At-Taghaabun
65. Ath-Thalaaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aarij
71. Nuh
72. Al-Jin
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddatsir
75. Al-Qiyaamah
76. Al-Insaan
77. Al-Mursalaat
78. An-Naba'
79. An-Naazi'aat
80. 'Abasa
81. At-Takwiir
82. Al-Infithaar
83. Al-Muthaffifin
84. Al-Insyiqaaq
85. Al-Buruuj
86. Ath-Thaariq
87. Al-A'laa
88. Al-Ghaasyiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Asy-Syams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuhaa
94. Alam-Nasyrah
95. At-Tiin
96. A-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Bayyinah
99. Al-Zalzalah
100. Al-Aadiyaat
101. Al-Qaariah
102. At-Takaatsur
103. Al-Ashr
104. Al-Humazah
105. Al-Fiil
106. Quraisy
107. Al-Maa'uun
108. Al-Kautsar
109. Al-Kaafiruun
110. An-Nashr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlash
113. Al-Falaq
114. An-Naas

Credit to the Owner of Quran dan Murottal oleh Mishary Rashid Alafasy.

 Click untuk MEMBUKTIKAN..!!!